ABOUT US

โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลมเป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2546 และได้เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2547 อนึ่งในการนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดโรงเรียน การก่อตั้งโรงเรียนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะยกระดับมาตรฐานการ..
Read more for information

ทำไม ต้องเรียนกับเรา

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ โดยตรงจากการ ให้เด็กรับประสบการณ์ตรง จากการลงมือปฏิบัติ และมีส่วนร่วมใน การทำกิจกรรมด้วยตนเอง ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ที่พัฒนามาจากแนวคิด และทฤษฎีสำคัญทางการศึกษาปฐมวัย
Read more for information

บทความข่าวสาร

24 พฤษภาคม 2566

กิจกรรมฝึกอบรมการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

24 พฤษภาคม 2566

ปฏิทินเดือนพฤษภาคม 2566

31 พฤษภาคม 2565

โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม ขอต้อนรับ นางประไพ ประดิษฐ์สุขถาวร ที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม

ข่าวประชาสัมพันธ์

วีดีทัศน์ โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม

Engine by shopup.com