รายละเอียดการติดต่อ

โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม
PLENGPRASIDDHI SAILOM KINDERGARTEN
เลขที่ 68 / 6 - 8 ซอยสายลม 1 ถนนพหลโยธินซอย 8
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 - 2615 - 4493 - 4 โทรสาร 0 - 2615 – 4495 E-mail. admissions@plengprasiddhi-sailom.com

 

 

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com