คณะผู้บริหาร คุณครู จากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล เยี่ยมชมโรงเรียน

หมวดหมู่: ข่าวสาร

คณะผู้บริหาร คุณครู จากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล นำโดย ภราดา มานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และมาสเตอร์ พิศิษฐ กฤตยวนวัช หัวหน้าแผนกวิชาการประถม เยี่ยมชม หารือ ความร่วมมือทางวิชาการกับอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม โดยมีผอ.วรัญญา แก้วบุรงค์ และคณะครูโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลมร่วมต้อนรับ วันที่ 2 กรกฏาคม 2563
ทางคณะผู้บริหารโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ชื่นชมนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม มีความพร้อมในการเรียนรู้มาก นักเรียนเก่งด้านเชาวน์ปัญญา ซึ่งสามารถไปต่อยอดวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษาของโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ได้อย่างดี

05 สิงหาคม 2563

ผู้ชม 259 ครั้ง

Engine by shopup.com