แจ้งกำหนดการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

หมวดหมู่: ข่าวสาร

โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม ขอแจ้งกำหนดการเพื่อทราบดังนี้

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ผู้ปกครองรับผลพัฒนาการนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (ระดับชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 1)

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 ผู้ปกครองรับผลพัฒนาการนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (ระดับชั้นอนุบาล 2 - อนุบาล 3)

วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 เปิดเรียน PSK October Camp 2019

วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 หยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 หยุดวันปิยมหาราช

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 วันสุดท้ายของการเรียน PSK October Camp 2019 และกิจกรรมปิดค่าย PSK October Camp 2019

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนสวมชุดการ์ตูนเพื่อร่วมกิจกรรม Cartoon Character Day ในวันเปิดเรียนวันแรก / เริ่มโครงการเย็น / เริ่มเรียน After School เป็นสัปดาห์แรก

23 กันยายน 2562

ผู้ชม 646 ครั้ง

Engine by shopup.com