เตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอกรอบสี่

หมวดหมู่: ข่าวสาร

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้มอบหมายคณะกรรมการนิเทศ เข้านิเทศ ติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอกรอบสี่

20 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 1172 ครั้ง

Engine by shopup.com