ได้รับรางวัลมาตรฐานระดับดี โครงการ กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (Bangkok Food Safety City)

หมวดหมู่: ข่าวสาร

อีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม ด้านมาตรการความปลอดภัยด้านอาหาร จากการที่กรุงเทพมหานครได้จัดโครงการ กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (Bangkok Food Safety City) ทางโรงเรียนได้รับรางวัลมาตรฐานระดับดี จากพลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

05 กรกฎาคม 2562

ผู้ชม 355 ครั้ง

Engine by shopup.com