นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าศึกษาสังเกตการจัดการชั้นเรียน

หมวดหมู่: ข่าวสาร

 

นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าศึกษาสังเกตการจัดการชั้นเรียน และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม
วันพุธที่ 7 มีนาคม 2562

22 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 767 ครั้ง

Engine by shopup.com