แจ้งกำหนดการต่างๆ ของโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2562

หมวดหมู่: ข่าวสาร

เรียนท่านผู้ปกครอง

แจ้งกำหนดการต่างๆ ของโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 8 มีนาคม 2562 กิจกรรมมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2561 และเป็นวันเรียนวันสุดท้ายของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 16 มีนาคม 2562 รับผลพัฒนาการนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 2)

วันที่ 18 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 27 เมษายน 2562 เรียน PSK Summer Camp 2019

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

02 เมษายน 2562

ผู้ชม 1229 ครั้ง

Engine by shopup.com