โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ โรงเรียน Wenhan Kindergarten เมือง หางโจว ประเทศจีน ตามโครงการแถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 (One Belt One Road)

หมวดหมู่: ข่าวสาร

 

 

 

อีกหนึ่งก้าวของความสำเร็จในการพัฒนาการศึกษา สู่มาตรฐานสากล ในวันที่ 12 เมษายน 2565 โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ โรงเรียน Wenhan Kindergarten เมือง หางโจว ประเทศจีน ตามโครงการแถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 (One Belt One Road) เพื่อส่งเสริมและขยายความร่วมมือด้านการศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมจีน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียน คุณครู บุคลากร ไทย และจีน

โดยได้รับเกียรติจาก คุณเชียนเหลียง ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาปฐมวัย เมืองหางโจว​ ประเทศจีน คุณโจว เหว่ย หลิง ผู้อำนวยการโรงเรียน Wenhan Kindergarten Wenhan Kindergarten และคุณจาง ตัน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมพิธีลงนาม ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม โดยมี นางสาววรัญญา แก้วบุรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้ลงนาม พร้อมด้วย คุณนรเสฏฐ์ เธียรประสิทธิ์ ผู้จัดการสำนักงานบริหารงานทั่วไป นางสาวอัมพวัน สุภาเนตร หัวหน้าฝ่ายวิชาการ นางสาวสุกัญญา มฤคานนท์ หัวหน้าฝ่ายแผนงาน นางสาวนาตยา ศรีสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน Ms.Hao Wang หัวหน้าโปรแกรมภาษาจีน และคุณครู สรัลพร ธัญญาวุฒิ ครูผู้สอน ภาษาจีน ร่วมเป็นสักขีพยาน

โรงเรียน Wenhan Kindergarten เป็นโรงเรียนรัฐบาลชั้นนำของประเทศจีน ที่จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและมีความทันสมัย นับว่าเป็นโอกาสดีที่ทางโรงเรียนทั้งสองโรงเรียน จะได้มีโอกาสพัฒนาการศึกษาในระดับปฐมวัย ร่วมกัน

31 พฤษภาคม 2565

ผู้ชม 1150 ครั้ง

Engine by shopup.com