พิธีบวงสรวงไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓

หมวดหมู่: ข่าวสาร

พิธีบวงสรวงไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อความเป็นสิริมงคลแด่ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

05 สิงหาคม 2563

ผู้ชม 621 ครั้ง

Engine by shopup.com