สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กรุงเทพมหานคร มอบโล่เกียรติคุณ เพื่อเป็นเกียรติ แด่ นางรมณีย์ เธียรประสิทธิ์ ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม

หมวดหมู่: ข่าวสาร

 

 

 

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กรุงเทพมหานคร ได้มอบโล่เกียรติคุณ เพื่อเป็นเกียรติ

แด่ นางรมณีย์ เธียรประสิทธิ์
ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม

เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ ๖๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ แต่สืบเนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีอย่างต่อเนื่อง
ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จึงงดจัดงานดังกล่าวและประสานงานไปยังประธานกลุ่มสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ปส.กช.) เป็นตัวแทนรับโล่เกียรติคุณ และให้โรงเรียนต่างๆที่ได้รับรางวัลไปรับโล่เกียรติคุณที่ประธานสมาคมฯ แทน

โล่เกียรติคุณดังกล่าวมอบให้บุคคลที่ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ประกอบคุณงามความดี หรือทำคุณประโยชน์ ต่อวงการศึกษา พัฒนาวิชาชีพครู พร้อมทั้งโดดเด่นด้านการพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

โดยนางรมณีย์ เธียรประสิทธิ์ ได้พัฒนาโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม อย่างต่อเนื่อง ทั้งการพัฒนาเด็กนักเรียน ครูอาจารย์ ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนด้านการประกันคุณภาพภายนอก เป็นโรงเรียนนำร่อง ที่ผ่านการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบที่ 4 ด้านการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปฐมวัย) ในระดับดีมาก

และให้ความช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียนในเครือข่าย ด้านการประกันคุณภาพภายนอก และการเข้ามาศึกษาดูงาน ระบบการประกันคุณภาพ การบริการจัดการสถานศึกษา ตลอดจน การพัฒนาเด็กนักเรียน ครูอาจารย์ สู่มาตรฐานสากล

19 สิงหาคม 2564

ผู้ชม 502 ครั้ง

Engine by shopup.com